رویداد رقابتی چالش: با موضوع مدیریت هوشمند بار

در کشور به علت محدودیت ها، تحریم‌ها و ناترازی های موجود بین تولید و مصرف برق، سالانه خاموشی هایی در بخش های مختلف صنعت برق اعمال می گردد. کاهش تلفات ، مدیریت مصرف و مدیریت پیک فاکتورهایی هستند که می توانند ناترازی تولید و مصرف را تا حد زیادی مرتفع و نیازبه تولید برق را کاهش دهند.
این چالش از مهمترین مشکلات صنعت برق کشور است ست که در سنوات قبل خاموشی های زیادی را به مردم و مشترکین تحلیل نموده و هزینه های اجتماعی و اقتصادی مختلف و سرسام آوری را به دولت و صنعت برق کشور تحمیل نموده است.

درباره طرح شهید بابایی
?WHY US
چرا میتوانید روی ما حساب کنید؟

Why can you count on us?

اعطای امتیاز نخبگی

اعطای امتیاز به اعضای تیم های برتر برگزیده برای بهرمندی از تسهیلات ویژه دانشجویان و دانش آموختگان برتر در بنیاد.

حمایت مالی

حمایت مالی از تیم های دانشجویی متناسب با تعداد دانشجویان مستعدی که در ساختار تیم ها مشارکت داشته اند.

اهدای لوح تقدیر و جوایز

اعطای لوح تقدیر و جوایز نقدی و غیر نقدی به تیم های برگزیده رویداد.

 

ARTICLES

آخرینـــــــ اخبار

our recent articles

جستجو کردن