راهنمای قوانین رویداد:

 1. کلیات مسابقه

اصول و قوانین کلی مسابقه تشریح می گردد.

1 .١ اهداف و موضوع

 • شناسایی استعدادهای دانشجویی؛
 • دریافت ایده‎ها و طرح­های نوآورانه؛
 • توانمندسازی استعدادهای دانشجویی و تقویت تفکر انتقادی و حل مسئله در آنها؛
 • رفع نیازها و چالش­های مطرح شده در حوزه‎های دارای پتانسیل و همچنین صنایع استان؛
 • کمک به ارتقای دانش فنی شرکت­های فناور و دانش بنیان مستقر در منطقه؛
 • توسعه و تقویت شرکت­های فناور و دانش بنیان مستقر در منطقه؛               
 • شبکه‎سازی و تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و بازار در استان؛
 • گسترش نگرش سیستمی و مدولار در مسايل
 • تمرين كار گروهي
 • باز تعريف مسأله در قالب مسایل كوچک تر
 • ایجاد فضای مناسب فعالیت و رقابت علمی به منظور جذب افراد توانمند، به ویژه دانشجویان
 • ایجاد فضای نشاط علمی در دانشگاه‌ها، آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان برتر با نیازها و مسائل کشور
 • ترغیب و توانمندسازی مستعدان برتر با انجام کارگروهی
 • کمک به شبکه سازی در اجتماع نخبگانی با هدف تقویت همکاری های علمی و فناورانه
 • آشنایی دانشجویان و نخبگان جامعه علمی و فناوری کشور با مهارت‎های تیم سازی، حل مسئله و…

این مسابقه در یک مرحله برگزار می گردد که در آن، شرکت کنندگان از دیدگاه های فوق و از نظر قدرت پیاده سازی و به کارگیری سیستم های شناخته شده، ابداعات یا طرح های جدید، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

ماده 1 ثبت نام در مسابقه به معنای پذیرفتن تمام قوانین آن است و هر تیم شرکت کننده می پذیرد که در طول برگزاری مسابقه از مقررات مندرج در این دستورالعمل پیروی نماید. رعایت نکردن هر یک از مقررات، در کمیته اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم در مورد آن اتخاذ خواهد شد.

1 .2 ساختار تیم های شرکت کننده

ساختار مسابقه، شیوۀ تیم‌سازی و تشکیل تیم‌ها:

در این بخش لازم است شیوه و ساز وکار مدنظر برگزارکنندۀ رویداد، برای تشکیل تیم‌های شرکت‌کننده ارائه شود. ساز وکار حصول اطمینان نسبی از توانمندی تیم‌ها و تنوع آنان، از الزامات این بخش است.

ساختار مسابقه در ابتدا شرکت کنندگان به صورت فردی یا تیمی با الزام ثبت حداقل یک ایده در سامانه رویداد، اقدام به ثبت نام می نمایند. ایده های اولیه، توسط تیم داوری با ارائه یک جلسه دفاع آنلاین از ایده بررسی می گردنند و ایده های برتر وارد بخش اصلی مسابقه می شوند. فرایند مسابقه 4 ماه به طول خواهد انجامید و شرکت‌کنندگان در این مدت آموزش نظری و عملی مسئله‌محور را در زمینه‌های مختلف مرتبط با حوزه رویداد طی می‌کنند. در ادامه نیز مطالب مرتبط با ابزارهای کسب و کار را در وبینارها و سمینارهای مشخص‌شده، آموخته و با چالش‌های روز مدیریت هوشمند بار بیشتر آشنا خواهند شد. در این رویداد به افراد فرصت داده می‌شود تا به‌صورت عملی با نیازهای واقعی حوزه شرکت توزیع برق به ویژه مدیریت هوشمند بار آشنا شده و به سمت ارائه راه‌کار برای این نیازها جهت کاهش خاموشی های سراسر کشور در پیک مصرف انرژی حرکت کنند. ارزیابی این افراد علاوه بر بررسی فعالیت‌های مختلف و آزمون‌های مورد نیاز و نظر منتور مربوطه در طی دوره، وارد مرحله داوری شده و هر تیم/ فرد بر اساس شاخص‌های مختلف امتیاز مشخصی دریافت می‌کند. در بخش اصلی مسابقه برای هر کدام از زیر محور ها یک شبکه واقعی تعریف گردیده و این شبکه در نرم افزار دیگسایلنت پیاده سازی گشته و در اختیار تیم ها قرار می گیرد. سپس تیم ها در قالب کار گروهی ایده های خود را در این شبکه پیاده سازی می کنند. نتایج حاصل از شبیه سازی، به همراه طرح پژوهشی نهایی را در اختیار داوران قرار داده و داوری نهایی با برگزاری یک جلسه دفاع از طرح ها صورت می گیرد. لازم به ذکر است به جهت یکسان بودن شرایط مسابقه برای شرکت کنندگان شبیه سازی های مربوطه تحت نظارت تیم شبیه ساز رویداد صورت خواهد گرفت که عدالت در این زمینه برقرار گردد. همچنین الزاماتی نیز در این بخش تعبیه گریدیده که در فایل دفترچه قوانین(ضمیمه) در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. به جهت هدایت تیم های شرکت کننده در جهت موضوع مسابقه هر تیم یک مشاور متخصص از اساتید دانشگاه، یک متخصص شبیه ساز نرم افزار دیگسایلنت، یک منتور متخصص جهت فرآیند های تیم سازی و کسب و کار در کنار تیم ها خواهد بود.

ماده2 هرنفر باید صاحب یه ایده در قالب فردی یا گروهی باشد حداقل تعداد افراد یک تیم 4تا10نفر می باشد.

تبصره1: افرادی که به صورت فردی در مسابقه شرکت می کنند پس از پذیرش ایده و تایید اولیه باید طبق قوانین  از بین افراد دیگر، تیم مورد نظر خود را تشکیل دهند.

ماده 3 افراد شرکت کننده باید حتما دانشجو یا فارغ التحصیل یک مقطع تحصیلی مورد تایید وزارت علوم باشند.

تبصره1: حداقل 50% اعضای تیم از رشته ای مهندسی برق و تمامی گرایش های زیر شاخه باشند.

ماده4 هر فرد فقط می تواند در یک تیم عضویت داشته باشد.

ماده5 یک نفر از اعضای تیم به عنوان مسئول تیم در هنگام نام نویسی به کمیته اجرایی معرفی می گردد. تغییر مسئول تیم، با امضا حداقل3/2 از اعضا تیم امکان پذیر خواهد بود. هر تیم می تواند تنها یک بار مسئول خود را تغییر دهد.

ماده6 اگر یکی از اعضا تیم، به هر دلیل از ادامه همکاری با آن تیم انصراف دهد، این انصراف باید به صورت کتبی و با امضای فرد انصراف دهنده توسط مسئول تیم و یا خود فرد به کمیته اجرایی اعلام شود. انصراف فرد در هر زمانی در طول مسابقه امکان پذیر است.

ماده7 کاهش نفرات تیم به کمتر از 4 نفر به معنی انحلال تیم و حذف آن است و تیم باید برای چگونگی ادامه کار با کمیته اجرایی هماهنگی نماید.

ماده8 چنانچه تیم تصمیم بگیرد عضو جدیدی به اعضای خود اضافه نماید، فرد مورد نظر باید توسط مسئول تیم و به صورت کتبی با امضا حداقل 3/2از اعضای تیم، به کمیته اجرایی معرفی شود.

ماده9 چنانچه اعضای تیم تصمیم به قطع همکاری با یکی از اعضای بگیرند، نماینده تیم باید عضو مذکور را همراه با دلایل موجود، با امضا حداقل 3/2 از اعضای تیم به کمیته اجرایی معرفی نماید.

تبصره2: تغییر اعضای تیم ها فقط در بازه زمانی، حداکثر یک ماه پس از تشکیل تیم ها امکان پذیر است.

ماده10 هر تیم می تواند یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها را به عنوان مشاور علمی تیم خود معرفی نماید. مشاورعلمی باید در جریان پیشرفت کار قرار گیرد. همچنین مستنداتی که تیم ارائه می کند، باید به تائید وی رسیده باشد. هر تیم می تواند حداکثر 1 بارمشاور علمی خود را تغییر دهد.

ماده11 انتقال یک فرد از یک تیم به تیم دیگر فقط یک بار و با موافقت کمیته اجرایی امکان پذیر است.

ماده12 اعمال تغییرات فوق در ترکیب تیم (مواد 8تا11) تنها در یک بازه زمانی انجام می گردد. (حداکثر تا یک ماه پس از شروع رویداد)

3.١  اخلاق حرفه‌ای‌ و تخلفات

تمام تیم‌های‌ شــرکت‌کننده می‌پذیرند ضــمن‌ حفظ‌ ایده ها و اصــول طرح خود و عدم افشــای‌ آن در طول فرایند مسـابقه‌، اصـول اخلاقی‌، حرفه‌ای‌ و مهندسـی‌ را رعایت‌ نمایند. حداقل‌ اصـول اخلاق حرفه‌ای‌ مورد انتظار عبارتند از:

الف‌) حفظ‌ اعتبار و همبستگی‌ تیم‌ و اعضای‌ آن

ب) مرجع‌دادن به‌ دیگران و کسب‌ اجازه از آنها در صورت استفاده از ایدههای‌ ایشان

پ) خودداری‌ از اعمال احساسات و علایق‌ فردی‌ و پشتیبانی‌ و حمایت‌ از مصالح‌ جمع‌

ت) احترام به‌ رای‌ داوران و پذیرش آن

ث) توجه‌ به‌ روح و ایده برگزاری‌ مسابقه‌ و رقابت‌ علمی‌

ماده14 هر تیم شرکت کننده در مسابقه باید نامی برای خود انتخاب نموده و در هنگام نام نویسی به کمیته اجرایی اعلام نماید. این نام در طول مراحل مسابقه ثابت باقی می ماند.

ماده 15 در صورت مشاهده تقلب و کپی برداری از طرح های سایر تیم های شرکت کننده از مسابقه و اثبات آن برای کمیته علمی،تیم متخلف از دور مسابقات حذف خواهد شد.

ماده16 اگر تیمی، طرحی را به طور کامل از نمونه های داخلی یا خارجی، کپی برداری نماید، در صورت اثبات برای کمیته علمی، آن تیم از دور مسابقات حذف خواهد شد.

ماده17 اگر تیمی در اعلام قابلیت های ایده خود، پیش از برگزاری مسابقه یا در حین برگزاری آن، ادعای نادرستی را در رسانه های عمومی مطرح نماید، در صورت شکایت رسمی تیم های دیگر مسابقه و احراز این مورد کمیته برگزاری مسابقه، با جریمه روبرو خواهد شد.

تبصره 3: کمیته برگزاری مسابقه می تواند در راستای ارتقای سطح شرکت کنندگان در دوره های آتی، طرح ها و مستندات ارائه شده توسط تیم ها را پس از اتمام مسابقه جهت استفاده های آموزشی و پژوهشی، با ذکر نام تیم منتشر نماید.

4.1 مالکيت طرح

 هدف از اين مسابقه، ايجاد محيطي مناسب براي رقابت سالم علمي است و تحت هر شرايطي، اصول عادلانه اين رقابت با مشاركت  همگان حفظ ميگردد.

ماده18 تیم هایی که از کمیته برگزاری مسابقات، امکانات اجرایی و مالی دریافت می دارند؛ باید حقوق و نحوه مشارکت برگزارکننده و صاحب مسئله را در مالکیت طرح را با توافق کمیته اجرایی لحاظ نمایند.

جستجو کردن