وبینار رایگان آشنایی با رویداد رقابتی چالش در قالب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان

جهت آشنایی با رویداد رقابتی چالش در قالب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان، وبیناری رایگان با موضوع مدیریت هوشمند بار در روز شنبه، 18 فروردین 1403، ساعت 20:00 برگزار می‌شود. این وبینار توسط مهندس حسین بلوچی، دبیر رویداد رقابتی چالش و رئیس هیئت مدیره شرکت مدرن صنعت روشنایی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر […]

جستجو کردن