نشست شورای سیاست گذاری رویداد چالش در روزهای پایانی سال 1402 برگزار شد

نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد رقابتی چالش، در 20 اسفند 1402، از ساعت 17 تا 18:30، با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد، از جمله دکتر ناصری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، دکتر ایدی، ریاست بنیاد ملی نخبگان استان ایلام، مهندس بلوچی، دبیر رویداد رقابتی چالش، دکتر رشیدبیگی، مهندس رحیمی و مهندس دانش، برگزار […]

جستجو کردن